Všichni žadatelé o výkon činnosti oznámených subjektů ve smyslu nařízení CPR byli zařazeni do elektronické informační databáze Evropské unie NANDO

Informace

Rádi bychom informovali českou veřejnost o tom, že všechny subjekty, které do 30. 6. 2013 působily jako třetí nezávislé strany při posuzování shody stavebních výrobků podle nařízení vlády 190/2002 Sb. a včas požádaly o udělení oprávnění působit podle nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR), již byly zařazeny do oficiální části NANDO. Rovněž jim byl vydán doklad o udělení oprávnění, z něhož je zřejmý rozsah jejich činnosti. To znamená, že Česká republika úspěšně dokončila přechod na novou legislativu, na rozdíl od mnoha jiných členských států EU, které v těchto dnech teprve přihlašují své subjekty k připomínkám do neveřejné části NANDO.

Seznam všech českých autorizovaných osob a oznámených subjektů je dostupný na www stránkách www.unmz.cz v aktualizované sekci Státní zkušebnictví/Autorizované osoby. Samostatně jsou oznámené subjekty uvedeny pod následujícím odkazem: http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/nv190/no_190.htm. V průběhu měsíce září 2013 bude seznam rovněž publikován ve Věstníku ÚNMZ.

Zpracovala: Mgr. Václava Holušová

odd. stavebních výrobků, ÚNMZ

24. července 2013

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti