Veřejná konzultace k zpřísnění bezpečnostních standardů pro zařízení v ropném a plynárenském průmyslu

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k nové studii mapující dopady pravidel, které zpřísňují používání zařízení v ropném a plynárenském průmyslu, z nichž mnoho nespadá do působnosti právních předpisů EU o bezpečnosti výrobků.

Studie se zabývá harmonizací právních předpisů členských států k směrnicím 2014/34/EU o zařízeních a ochranných systémech v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX), 2006/42/ES pro strojní zařízení a 2014/68/EU o dodávání tlakových zařízení na trh včetně zařízení používaných v mobilních vrtných jednotkách (mobile offshore drilling units – MODUs).

Konzultace je dostupná na webových stránkách Evropské komise a potrvá do 19. září 2015. Získané informace Komise využije při rozhodování o možném rozšíření působnosti evropské legislativy k bezpečnosti výrobků také na výše uvedené oblasti.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti