Veřejná konzultace Evropské komise o vnitřním trhu se zbožím - prosazování a soulad s předpisy 

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci o zhodnocení ustanovení týkajících se dozoru nad trhem v nařízení (ES) č. 765/2008 a o posílení prosazování a souladu s předpisy v rámci jednotného trhu se zbožím.   

 

Veřejná konzultace Evropské komise o vnitřním trhu se zbožím - prosazování a soulad s předpisy byla Evropskou komisí zveřejněna dne 28. 6. 2016. 

Účel konzultace  

Jednotný trh se opírá o právní předpisy EU, které zajišťují harmonizaci. Cíl těchto právních předpisů je dvojí: 

•zajistit, aby nepotravinářské výrobky uváděné na evropský trh zaručovaly vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti a životního prostředí 

•zajistit volný pohyb nepotravinářských výrobků tím, že vnitrostátní pravidla budou nahrazena jednotným harmonizovaným souborem podmínek pro dodávky těchto výrobků na trh. 

Bohužel je na trhu v EU stále mnoho výrobků, které tato pravidla nesplňují. 

Prostřednictvím této konzultace by Komise chtěla získat zpětnou vazbu zúčastněných stran ve věci relevantnosti, důvodů a důsledků problému nedodržování harmonizačních právních předpisů EU a možností, které jsou k dispozici pro řešení tohoto problému. 

Touto konzultací chce Komise získat názory od všech zainteresovaných stran a zejména od národních orgánů dozoru nad trhem a zástupců obchodních firem a organizací.  

Veřejná konzultace bude otevřená do 31. října 2016. 

Poznámka: Dotazník veřejné konzultace je mimo jiné v českém jazyce. 

Odkaz na veřejnou konzultaci: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8865&lang=en&title=Public%2Dconsultation%2Don%2Dthe%2DInternal%2DMarket%2Dfor%2Dgoods%2D%E2%80%93%2Denforcement%2Dand%2Dcompliance

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti