Veřejná konzultace Evropské komise ke směrnici o bezpečnosti hraček

Odpovězte na dotazník Komise týkající se fungování směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

Cílem tohoto hodnocení je posoudit fungování směrnice o bezpečnosti hraček (2009/48/ES), pokud jde o její cíle: zajistit vysokou úroveň bezpečnosti hraček, a chránit tak zdraví a bezpečnost dětí, a zajistit hladké fungování vnitřního trhu.

Toto hodnocení posoudí účinnost, efektivnost, soudržnost s dalšími právními předpisy, relevanci a přidanou hodnotu EU této směrnice.

O této konzultaci

Období pro zasílání připomínek: 19. září 2018 - 12. prosinec 2018
Téma: Jednotný trh

Více o konzultaci na webu Evropské komise.

Cílová skupina

Široká veřejnost včetně spotřebitelů; orgány ve 28 členských státech EU a v zemích EHP-ESVO; průmysl včetně malých a středních podniků: výrobci, dovozci, distributoři; sdružení spotřebitelů ANEC (Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci), BEUC (Evropská organizace spotřebitelů); oznámené subjekty: skupina NB-Toys; evropské normalizační organizace: CEN (Evropský výbor pro normalizaci), CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice).

Důvod konzultace

Cílem tohoto hodnocení je posoudit fungování směrnice o bezpečnosti hraček (2009/48/ES), pokud jde o její cíle: zajistit vysokou úroveň bezpečnosti hraček, a chránit tak zdraví a bezpečnost dětí, a zajistit hladké fungování vnitřního trhu. Toto hodnocení posoudí účinnost, efektivnost, soudržnost s dalšími právními předpisy (EU i právními předpisy jednotlivých členských států), relevanci a přidanou hodnotu EU této směrnice.

Odpovězte na dotazník

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník. Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít internetový dotazník, využijte e-mailovou adresu: juergen.vogelgesang@ec.europa.eu

Svůj příspěvek můžete zaslat v kterémkoli z úředních jazyků EU.

Z důvodů transparentnosti vyzýváme organizace a podniky, které se veřejných konzultací účastní, aby se zaregistrovaly v Rejstříku transparentnosti.

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti