Telefonní seznam

Útvar

Jméno

Linka

Č.dv.

Fax

1000

Předseda Úřadu

 

Pokorný Viktor, Mgr.                     

221802103

417

221802300

1001

Sekce vnějších vztahů a ekonomiky

Chloupek Miroslav, Ing.,
ředitel sekce

221802104

411

 

1100

Oddělení právní

 

Kytlička Milan, Mgr., vedoucí odd.

221802124

315

1200

Sekretariát Úřadu

Krůčková Petra. Mgr., vedoucí oddělení 221802119 416

 

Votrubcová Marta

221802120

416

221802300

3000

Odbor metrologie

Veselák Zbyněk , Ing.,
ředitel odboru

221802131

310

Vajcová Hana, Mgr.

221802128

311

3100

Oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce

Machová Eliška, Ing., vedoucí odd.

221802140

306

Mašek Štěpán, Ing.

221802153

303

Pohořelá Zdeňka, Ing.

221802122

303

3200

Oddělení legální metrologie

Kuba Jiří, Ing.,
vedoucí odd.

221802150

307

Bruthansová Naděžda, Ing. 221802149 305
Urban Miroslav, Ing. 221802148 303

 

Zajíc Stanislav, Ing.

221802155

305

4000

Odbor státního zkušebnictví

 

Lichtenbergová Andrea, Ing.
ředitelka odboru

221802172

312

 

 

Janatová Katarína

221802157

311

 

4100

Oddělení správních činností

Kabátková Jitka, Ing., vedoucí oddělení

221802164

436

4200

Oddělení odborných činností

 

Novák Michal, Ing.,
vedoucí odd.

221802177

408

4300

Oddělení stavebních výrobků a technických zařízení

 

Holušová Václava, Mgr., vedoucí oddělení

221802181

406

5000

Odbor mezinárodních vztahů

Kafková Jindra, Ing.
ředitelka odboru

221802194

517

 

5100

Oddělení EU a mezinárodní spolupráce

Popadičová Klára, RNDr., vedoucí odd.

221802208

511

5200

Oddělení notifikací technických předpisů

Karasová Irena, Mgr.,
vedoucí odd.

221802212

505

6000

Odbor ekonomiky a hospodářské správy

Jedlička Antonín, Ing.
ředitel odboru

221802230

534

 

6100

Oddělení účetnictví a rozpočtu

Zalabáková Jiřina, Ing., vedoucí oddělení

221802204

535

6200

Oddělení hospodářské správy a administrativních činností

 

 

Vagel Patrik, Bc.,

vedoucí odd.

221802229

424

 

    

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti