Technická norma pro výrobce referenčních materiálů

Informace k technické normě ČSN EN ISO 17034

V souvislosti s činností ISO/REMCO (Výboru pro referenční materiály) odbor metrologie upozorňuje, že v červnu t.r. byla vydána norma ČSN EN ISO 17034 “Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů“ (General requirements for the competence of reference material producers).

Norma je již zavedena v databázi ČSN online, výtisk je možné zakoupit v Informačním centru ÚNMZ nebo u prodejců norem. Odkaz na informace o normě:

http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=502033

ISO 17034 vypracovala komise ISO pro posuzování shody (CASCO) ve spolupráci s komisí ISO/REMCO

Toto první vydání ISO 17034 zrušuje a nahrazuje Pokyn ISO 34:2009, který byl technicky zrevidován. Ve srovnání s Pokynem ISO 34:2009 byly provedeny následující hlavní změny:

  • zahrnutí požadavků na výrobu všech druhů referenčních materiálů a dodatečně specifikované požadavky na certifikované referenční materiály;
  • harmonizace s revidovaným zněním Pokynů ISO 31 a 35;
  • zařazení více podrobností o požadované dokumentaci k referenčním materiálům;
  • začlenění rizik a příležitostí; restrukturalizace na základě společné struktury přijaté v ostatních mezinárodních normách týkajících se posuzování shody vypracované CASCO;

Pozn. zatím je norma publikována tzv. schválením k přímému používání (text normy je v angličtině), český překlad připravuje ČIA, předpokládané vydání překladu normy je koncem roku 2017.

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti