Světový den metrologie 2018

Blíží se 20. květen, který je mezi příznivci metrologie znám jako Světový den metrologie. Tímto dnem si tradičně připomínáme výročí podpisu Metrické konvence dne 20. května 1875 zástupci sedmnácti národů. Úmluva stanovila rámec pro globální spolupráci v oblasti vědy o měření, která se promítá a má neopominutelný význam v průmyslových, obchodních a společenských aplikacích. Původní cíl Metrické konvence - celosvětová jednotnost měření - zůstává stejně důležitý jako v roce 1875.

Pro rok 2018 bylo vybráno téma „Stálý rozvoj mezinárodní soustavy jednotek“. Téma bylo zvoleno záměrně proto, že se v listopadu 2018 očekává schválení zásadní a dlouho připravované změny mezinárodního systému jednotek (SI) Generální konferencí pro váhy a míry. Navrhované změny tkví v tom, že všechny jednotky budou definovány na základě konstant, které jsou odvozeny od neměnných pravidel přírody a vycházejí z výsledků výzkumu nových metod měření, které používaly kvantové jevy jako základ pro standardy. Navrhovaná soustava bude vycházet ze souboru definic, z nichž každá bude spojena se zákony fyziky a bude mít tu výhodu, že bude schopna přijmout další vylepšení ve vědě a technologii měření, aby uspokojila potřeby budoucích uživatelů po mnoho dalších let. U všech základních jednotek, kromě jednotky hmotnosti, tato změna již v předchozích letech proběhla, kilogram je posledním historickým etalonem, který je tvořen hmotným artefaktem. Předpokládá se, že bude schválena definice kilogramu pomocí Planckovy konstanty h. Připravované změny se v životě běžného uživatele měřidel nijak neprojeví, ke změnám může dojít pouze na nejvyšší úrovni metrologické návaznosti.

Projekt Světového dne metrologie realizuje společně BIPM a OIML. Více informací naleznete zde.

Světovému dni metrologie se tradičně věnuje časopis Metrologie v čísle 2/2018.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti