Světový den metrologie - 20. května

Tématem Světového dne metrologie pro rok 2019 je Mezinárodní soustava jednotek – lepší od základů. Toto téma bylo vybráno z důvodu, že 16. listopadu 2018 Generální konference pro míry a váhy odsouhlasila pravděpodobně jednu z nejvýznamnějších revizí Mezinárodní soustavy jednotek (SI) od jejího zavedení. Výzkum v nových měřicích metodách včetně využití kvantového jevu podpořil změnu, která se stává účinnou dnem 20. května 2019. Soustava SI je nyní založena na řadě definic, z nichž každá je spojena s fyzikálním zákonem, což v budoucnu umožní další pokrok v metrologii jako vědě a technologii a pokryje potřeby budoucích uživatelů na mnoho nadcházejících let.

Metrologie, věda o měření, v širším pojetí vskutku hraje ústřední roli ve vědeckém objevování a inovacích, průmyslové výrobě, mezinárodním obchodě, ve zlepšování kvality života a v ochraně globálního prostředí.

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické konvence 20. května 1875 zástupci sedmnácti národů. Konvence nastavila rámec pro globální spolupráci v metrologii v průmyslu, obchodě a společenském použití. Původním cílem Metrické konvence byla široká celosvětová jednotnost měření – která zůstává důležitou dnes jako i tenkrát v roce 1875.

Projekt Světového dne metrologie je realizován společně Mezinárodním úřadem pro váhy a míry a Mezinárodní organizací pro legální metrologii.

Více zde http://www.worldmetrologyday.org/

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti