Slavnostní ukončení twinningového projektu v Srbsku 

Slavnostní ukončení twinningového projektu „Posílení kapacit Národní infrastruktury kvality a služeb posuzování shody v Srbské republice“ proběhlo dne 17. 10. 2017 na Velvyslanectví České republiky v Bělehradě za přítomnosti velvyslankyně České republiky v Srbsku, paní Ivany Hlavsové, a náměstka srbského ministra pro hospodářství, pana Aleksandara Starčeviće, jako zástupce hlavního partnera a příjemce projektu. Projekt financovaný z fondů EU byl zahájen v říjnu 2015 a trval celkem 25 měsíců. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti srbských podniků a průmyslu na evropském trhu a na jeho realizaci se podíleli experti konsorcia vedeného Českým metrologickým institutem. Dalšími členy konsorcia byly ÚNMZ a Český institut pro akreditaci. Čeští odborníci pomáhali v rámci odborných misí a studijních pobytů srbským partnerům s harmonizací technických předpisů s evropskou legislativou ve vybraných výrobkových oblastech, se zlepšením a posílením kapacit institucí v rámci infrastruktury kvality a bezpečnosti výrobků v oblasti implementace těchto technických předpisů a norem, a to včetně rozšíření možností poskytování podpory a pomoci ze strany těchto institucí všem zainteresovaným subjektům. Součástí projektových aktivit bylo také zvyšování povědomí veřejnosti o problematice evropských technických předpisů a jejich významu pro srbskou ekonomiku. 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti