Seznam harmonizovaných norem k nařízení CPR

Úřední věstník EU

Dne 8. srpna 2014 bylo v částce C 259/1 Úředního věstníku EU uveřejněno:

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

 

Jedná se o dlouho očekávanou aktualizaci harmonizovaných norem k nařízení CPR, která nahrazuje předchozí seznam ze dne 28. června 2013.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti