Seznam členů Technických komisí ÚNMZ

Jméno   Instituce   Adresa
Technická komise ÚNMZ pro elektrická zařízení nízkého napětí
Ing. Ladislav Budík   ÚNMZ   Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Jan Prokš, Ph.D. Českomoravská elektrotechnická asociace, zaměstnavatelský svaz Doudlebská 5, 140 00 Praha 4
Ing. Eva Kralevičová ČAS Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Jiří Macek    Český telekomunikační úřad Sokolovská 219, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Ing. František Nekola Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71 - Troja
Ing. Petr Kotyza Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Ing. Květoslava Peterková Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Technická komise ÚNMZ pro výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility
Ing. Ladislav Budík ÚNMZ Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Milan Svoboda Český institut pro akreditaci, o. p. s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Alexander Fazekaš ČAS Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Jan Sedláček Český telekomunikační úřad Sokolovská 219, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc. Hospodářská komora České republiky, EMCas – Sdružení na ochranu proti rušivým elektromagnetickým vlivům KTT FEL ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice
Ing. Miroslav Vondra Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71 - Troja
Ing. Petr Kotyza Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Ing. Květoslava Peterková Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Pavel Urban Svaz výrobců stavebních strojů, Doosan Bobcat Engineering, s. r. o. U Kodetky 1810 , 263 12 Dobříš
Technická komise ÚNMZ pro strojní zařízení
Ing. Květa Včelová ÚNMZ Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
ČAS Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Miroslav Kapoun Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor ochrany veřejného zdraví, odd. pro hygienu výživy Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
Ing. Bohuslav Kratěna  České sdružení pro výtahovou techniku Modřanská 43 , 147 00 Praha 4
Ing. Jan Kočí  Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, zájmové sdružení Politických vězňů 1419/11 , P.O. BOX 837, 113 42 Praha 1
Ing. Martin Habinson  Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Ing. Vladimíra Soukupová Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Ing. Jaromír Lipovčan Ministerstvo vnitra ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 4
Ing. Jiří Fiedor Český báňský úřad P.O. BOX 302, 110 01 Praha 1 - Staré Město
Ing. Ladislav Ondřej Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Prahan 1
Ing. Jan Školník Český institut pro akreditaci, o.p.s Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Technická komise pro osobní ochranné prostředky
Ing. Michal Vindyš ÚNMZ Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Karel Škréta Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
Ing. Blanka Thompson Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Ing. Jan Šuser ČAS Biskupský dvůr 5 , 110 02 Praha 1
Ing. Jan Školník Český institut pro akreditaci, o.p.s Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Ing. Romana Friedrichová, Ph.D. Ministerstvo vnitra Písková 42, 143 01 Praha 412 - Modřany
MUDr. Dagmar Jírová

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
 Ing. Ludmila Elstnerová Státní úřad inspekce práce

Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Ing. Vlastimil Neliba Český báňský úřad Kozí 4, 110 01 Praha 1
Hana Štěpánová Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor ochrany spotřebitelů Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Technická komise pro jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení
Ing. Petr Kára ÚNMZ Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1 
Ing. Kateřina Kratochvílová ÚNMZ Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1 
Ing.  Alena Skutilová Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Ing. Alena Martanová  Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Ing. Aleš Onderek  Strojírenský zkušební stav, s.p.  Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
Ing. František Jirota  Oblastní inspektorát práce SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem 
Ing. Jiří Fiedor  Český báňský úřad Kozí 4, 110 01 Praha 1
Ing. Petr Štefl Český plynárenský svaz  U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4
Alois Matěják  Asociace pracovníků tlakových zařízení  Březiněveská 264/9, Praha 8 - Kobylisy
Ing. Petr Svoboda  ČAS Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Technická komise pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Ing. Vladimír Havliš ÚNMZ Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Milan Dian ČAS Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Milan Jankovič Český úřad bezpečnosti práce Inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, SNP 2720/21, pošt. Přihrádka 9, 400 11 Ústí nad Labem
Ing. Jan Pohludka Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p. Pikartská 7, 716 07 Ostrava - Radvanice
Ing. Michal Roháč, Ph.D. Český báňský úřad Kozí 4, 110 01 Praha 1
Ing. Alena Skutilová Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Technická komise ÚNMZ pro spotřebiče plynných paliv
Ing. Kateřina Kratochvílová ÚNMZ Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1 
Ing. Eva Pěkná Český plynárenský svaz U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 - Michle
Dr. Zdeněk Krejčí TNK 26  
Plk. Ing. Michal Valouch Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Písková 42, 143 01 Praha 412 - Modřany
ng. Vladimír Sedláček MORA, a.s. Pobočná 1/1395, 141 00 Praha 4 - Michle
Ing. Alena Skutilová Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Ing Jiří Tříska Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Ing. Ludmila Fuxová ČAS Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D.  Technická inspekce České republiky Nádražní 157, 702 00 Ostrava
Ing. Michal Manhalter Strojírenský zkušební stav, s.p.  Hudcova 56b, 621 00 Brno
Josef Žďárský  Asociace podniků topenářské techniky  
Ing. Milan Šanta GAS s.r.o.  U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4
Technická komise ÚNMZ pro výtahy
Ing. Květa Včelová ÚNMZ Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1 
pplk. Ing. Jana Ronešová Ministerstvo vnitra ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná
Ing. Jiří Fiedor Český báňský úřad P.O. BOX 302, 11001 Praha 1 - Staré Město
Ing. Martin Habinson Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Ing. Vladimíra Soukupová Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Ing. Jaroslav Zajíček

ČAS Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Jan Školník Český institut pro akreditaci, o.p.s Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Ing. Jan Dvořák Česká asociace výrobců výtahů Vyšehradská 2, 120 00 Praha 2
další experti z řad koordinační porady a TNK  
Technická komise ÚNMZ pro hračky
Ing. Michal Novák ÚNMZ Biskupský dvůr č. 5, 110 02 Praha 1
Ing. Ludmila Antošová Institut pro testování a certifikaci  a.s. Tř.T.Bati 299, 760 05 Zlín
Ing. Marie Vilímová Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Ing. Eva Klokočníková Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Ing. Jiří Macek Český telekomunikační úřad Sokolovská 219, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Ing. Jitka Sosnovcová Ministerstvo zdravotnictví Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Lenka Bartoničková Svaz českých a moravských výrobních družstev, HK ČR Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1
ČAS Biskupský dvůr č. 5, 110 02 Praha 1
Mgr. et Mgr. Kamila Benešová Hodková Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Ing. Libor Dupal Sdružení českých spotřebitrlů, o. s.  Budějovická 73, 140 00 Praha 4

Mgr. Kamila Dvořáková

Centropen a.s.

9. května 161, 380 12 Dačice

Ing. Jiří Šťastný 

Sdružení pro hračku a hru Jindřišská 2, 113 60 Praha 1
Monika Filípková LEGO Pansolutions, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Technická komise ÚNMZ pro stavební výrobky
Mgr. Václava Holušová ÚNMZ Biskupský dvůr č. 5, 110 02 Praha 1

Ing. Eva Štejfová

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Ing. Libuše Jechová Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy P.O.Box 9, nábřeží L. Svobody 12/222, 110 15 Praha 1
Ing. Jan Hromádko Ředitelství silnic a dálnic Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Plk. Ing. Michal Valouch Ministerstvo vnitra Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Mgr. Vojtěch Pilnáček Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo zdravotnictví Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
MUDr. František Kožíšek, CSc.  Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Ing. Petr Beneš ČAS Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. ČVUT KÚ Šolínova 7, 166 08 Praha 6
Ing. Markéta Šilhavá Český institut pro akreditaci Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Ing. Vít Sopko, PhD. Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Ing. Martin Zemek, PhD. Česká inspekce životního prostředí, odbor odpadového hospodářství Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
Ing. Karel Rod Svaz podnikatelů ve stavebnictví  Národní třída 10, 100 00 Praha 1
Lidmila Čtrnáctá Svaz kameníků a kamenosochařů V Jirchářích 1, 110 00 Praha 1
Ing. Jan Dvořák Česká komora architektů Josefská 34/6, 118 00 Praha 1
Ing. Jan Bedřich Česká komora LOP Golčova 486, 148 00 Praha 4
Ing. Petr Kučera. CSc.  Svaz zkušeben pro výstavbu Pražská 16, 102 21 Praha 10
Ing. Michal Števula Svaz výrobců betonu Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 - Nusle
Ing. Jan Gemrich Svaz výrobců cementu K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 - Radotín
 dtto Svaz výrobců vápna  
Ing. Lubomír Keim, CSc.  AAAO  Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
Ing. Jozef Pôbiš Komise koordinačního pracoviště pro stavební výrobky Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
Ing. Šafařík-Pštrosz EOTA technický výbor Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
Ing. Libor Dupal Sdružení českých spotřebitelů Praha – Krč, 140 00 Budějovická 638/73
Ing. František Vörös Sdružení výrobců izol. materiálů Na cukrovaru 74, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Ing. Dalibor Gregor Česká asociace ocelových konstrukcí Opavská 960, 708 00 Ostrava Poruba
Ing. Jitka Víchová Česká společnost pro stavební právo Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Ing. Pavel Vaněk expert  
Ing. Marie Kohlová expert  
Technická komise ÚNMZ pro emise hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí
Ing. Vladimír Havliš ÚNMZ Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Lubomír Drápal, CSc. ČAS Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Vratislav Zykán Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů Třanovského 622/11, 163 04 Praha - Řepy
Ing. Zdeněk Jandák Ministerstvo zdravotnictví ČR Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Ing. Michal Ronin Ministerstvo práce a sociálních věcí Ve Smečkách 29, 113 52 Praha
RNDr. Miloš Liberko Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. Martin Habinson Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Ing. Vladimíra Soukupová Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Pavel Urban DOOSAN - výrobce stavebních strojů Dobříš
Technická komise ÚNMZ pro aerosolové rozprašovače
Ing. Kateřina Kratovchvílová ÚNMZ Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1
Ing. Alena Skutilová Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Ing. Josef Moravec  České aerosolové sdružení Oldřichova 27, 128 00 Praha 2
Ing. Milan Svoboda  Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Mgr. Martin Vičar  Český metrologický institut Okružní 31, 638 00 Brno
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
Ing. Jindra Sisrová  Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor enviromentálních rizik Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Ing. Taťjana Kolesniková

Ministerstvo životního prostředí ČR,

odbor environmentálních rizik a ekologických škod

Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. Jaroslav Zajíček    ČAS   Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti