Semináře Evropské federace pro bezpečnost (ESF)

Informace

Ve dnech 15. a 16. října 2012 se v Bruselu uskuteční dva semináře, které pořádá Evropská federace pro bezpečnost (ESF). První se týká ochrany dýchacích orgánů, druhý evropské legislativy pro osobní ochranné prostředky, zejména revize směrnice o osobních ochranných prostředcích, ale také Nového legislativního rámce a dále technického nařízení č. 019/2012 v Celní unii Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu a rozdílu mezi ním a evropskou legislativou (směrnice 89/686/EHS).

Podrobné informace naleznete na stránkách ESF:

http://www.eu-esf.org/functions/content.asp?Pag=11&pnav=;11;

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti