Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář pro odbornou veřejnost, v němž zástupci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Ministerstva průmyslu a obchodu, České obchodní inspekce a TZÚS Praha, s.p., budou informovat o zkušenostech z implementace, současném stavu i předpokládaném vývoji v nařízení CPR.

Praha, 29.9.2014, konferenční sál budovy TZÚS Praha, s.p. Prosecká 811/76a, Praha 9 – Prosek

Ostrava, 1.10.2014, Centrum podpory inovací, VŠB-TU Ostrava, Studentská 17 (druhá oranžová budova, velká seminární místnost č. PI332), Ostrava – Poruba

 

Program:

09:45 – 10:00    Registrace účastníků

10:00 – 10:20    Aktuální stav implementace nařízení CPR, Mgr. Václava Holušová, ÚNMZ

10:20 – 10:40    Informační portál ÚNMZ, Ing. Marie Kohlová, ITC, a.s.

10:40 – 11:00    Kontaktní místo CPR, Ing. Ludmila Kratochvílová, MPO

11:00 – 11:30    Diskuze

11:30 – 12:00    Přestávka na kávu

12:00 – 12:40    Zkušenosti s implementací CPR, Ing. Jozef Pôbiš, TZÚS Praha, s.p.

12:40 – 13:00    Výkon dozoru nad trhem v oblasti stavebních výrobků, Ing. Monika Košlerová, ČOI

13:00 – 13:30    Praktické zkušenosti, diskuze

 

Účast na semináři je zdarma.

 

Registrace

na seminář konaný v Praze 29.9.2014 zde http://www.tzus.cz/seminare-zakaznicke-dny/seminar-pro-vyrobce-a-uzivatele-stavebnich-vyrobku-opatrenych-oznacenim-ce-praha-29-9-2014

na seminář konaný v Ostravě 1.10.2014 zde http://www.tzus.cz/seminare-zakaznicke-dny/seminar-pro-vyrobce-a-uzivatele-stavebnich-vyrobku-opatrenych-oznacenim-ce-ostrava-1-10-2014

 

nebo e-mailem u Ireny Ryantové (ryantova@tzus.cz).

 

S ohledem na omezenou kapacitu sálů bude dána přednost dříve došlým přihláškám.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti