Seminář ACRI - Problematika technických norem pro tramvajovou dopravu

Dne 15. ledna 2015 se uskutečnil seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ, který se zabýval problematikou technických norem pro tramvajovou dopravu.

Úvodního slova se ujal Ing. Kratochvíl, ředitel odboru technické normalizace, který přivítal více než 40 účastníků. Následovala přednáška Ing. Chovance o historii příprav revizí českých tramvajových norem. Ing. Lutrýn seznámil posluchače s činností CTN ACRI a přehledem připravovaných evropských a českých technických norem pro MHD. Následně Ing. Jiřík společně s Ing. Trešlem představili návrh normy ČSN 28 0318 „Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na drahách tramvajových“. Jednalo se o konečný návrh normy po ukončeném připomínkovém řízení. Dále přiblížili stav přípravy revizí norem ČSN 73 6405 „Projektování tramvajových tratí“ a ČSN 73 6412 „Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí“. Na závěr semináře informovala Ing. Marusičová o aktuálním stavu změn v drážní legislativě. Během následné diskuze byly z řad posluchačů vzneseny podnětné připomínky k revizím výše uvedených norem.

Prezentace ke stažení naleznete zde

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti