Seminář ACRI - Novinky v legislativě týkající se železniční dopravy

Dne 15. října 2015 se v rámci ACRI Akademie konal ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, SŽDC a ÚNMZ seminář o novinkách v legislativě týkající se železniční dopravy.

Toto téma přilákalo téměř 30 účastníků. Přítomné posluchače přivítal ředitel Odboru technické normalizace Ing. Jiří Kratochvíl společně s Ing. Danou Marusičovou z ACRI. Následovala přednáška Ing. Jindřicha Kušníra, která obsahovala tři hlavní nosná témata, a to novelu zákona o drahách, návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a návrh novely nařízení vlády č. 133/2005 Sb. Ing. Radek Čech následně navázal přednáškou o současném stavu technického pilíře 4. železničního balíčku a aktualitách z RISC (Rail Interoperability and Safety Committee). Na závěr vystoupila Ing.  Dagmar Vondrová z ÚNMZ, která seznámila přítomné s novými normami z oblasti železnice.

Prezentace ke stažení naleznete zde: http://www.acri.cz/news/1238/134/ACRI-Akademie-predstavila-novinky-v-legislative-tykajici-se-zeleznicni-dopravy.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti