Rozhodnutí Komise č. 2012/160/EU týkající se směrnice o bezpečnosti hraček

Rozhodnutí Komise o vnitrostátních předpisech oznámených německou spolkovou vládou ponechávajících limitní hodnoty pro olovo, baryum, arsen, antimon, rtuť a nitrosaminy a nitrosovatelné látky v hračkách po nabytí účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (2012/160/EU)

Evropská Komise vydala dne 1. března 2012 rozhodnutí č. 2012/160/EU, jímž zčásti povolila a zčásti zamítla použití vnitrostátních předpisů oznámených německou spolkovou vládou ponechávajících limitní hodnoty pro olovo, baryum, arsen, antimon, rtuť a nitrosaminy a nitrosovatelné látky v hračkách po nabytí účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Limitní hodnoty uvedené v německých předpisech jsou "přísnější" než limity stanovené směrnicí 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Znění rozhodnutí je uvedeno pod odkazem níže. O tomto rozhodnutí byli zástupci hospodářských subjektů informováni mj. již prostřednictvím Technické komise ÚNMZ pro hračky a Úřad pro lepší informovanost zpřístupňuje text rozhodnutí také na svých internetových stránkách.

Rozhodnutí Komise č. 2012/160/EU

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti