R&TTE a Rádiová zařízení

Rádiová a telekomunikační koncová zařízení

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Nařízení vlády č. 483/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení

Nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody rádiových zařízení

  • AO 250 - Český metrologický institut

Bližší údaje včetně kontaktu na autorizovanou osobu viz aktuální seznam AO/OS/UNO.

 

Rádiová zařízení

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh (PDF 1 135 kB)

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody rádiových zařízení:

 

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU

31999L0005 (PDF)

32014L0053 (PDF 559 kB)

 

 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti