Průzkum ke směrnici o jednotkách měření

(do 29. října 2019)

Evropská komise vyhlásila průzkum, který je součástí Přípravné studie pro zprávu Komise o tržních podmínkách týkajících se provádění směrnice Rady 80/181/ EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření. Cílem průzkumu je získat podrobnější a kvalifikovanější vstupy k tématu studie od různých zúčastněných stran. Průzkum je otevřen do 29. října 2019 na adrese https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/umd_survey a je určen především institucím, firmám a odborné veřejnosti.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti