Příručky ISO pro malé a střední podniky

Požadavky norem managementu jsou obecné a jsou tedy použitelné pro všechny organizace bez ohledu na jejich typ a velikost nebo výrobky a služby, které poskytují. Příručky ISO mohou pomoci malým a středním podnikům se zavedením těchto norem.

Organizace ISO si uvědomuje specifika malých a středních podniků. S cílem usnadnění zavedení norem managementu v těchto podnicích pro ně vydává speciální příručky. Příručky sice nejsou bezplatné, ale před rozhodnutím, zda si ji koupit, či nikoliv, si zájemci mohou prostudovat jejich rozsáhlý náhled. Příručky jsou k dispozici v angličtině, některé z nich i ve francouzštině, popř. španělštině.

V posledním období byly vydány tyto příručky:

• ISO 9001:2015 for Small Enterprises – What to do?  (ISO 9001: 2015 pro malé podniky - Co dělat ?)

• ISO 14001:2015 – Environmental management systems – A practical guide for SMEs (ISO 14001: 2015 - Systémy environmentálního managementu - Praktická příručka pro malé a střední podniky)

• ISO 31001 Risk management – A practical guide for SMEs (ISO 31001 Management rizik - Praktická příručka pro malé a střední podniky)

• ISO 50001 Energy management systems – A practical guide for SMEs (ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií - Praktická příručka pro malé a střední podniky)

• ISO 14046 Environmental management – Water footprint – A practical guide for SMEs (ISO 14046 Environmentální management - Vodní stopa - Praktická příručka pro malé a střední podniky)

• ISO 21101 Adventure tourism – Safety management systems – A practical guide for SMEs (ISO 21101 Dobrodružný cestovní ruch - Systémy managementu bezpečnosti - Praktická příručka pro malé a střední podniky)

 

Příručky je možné zakoupit online na výše uvedených odkazech nebo si je objednat v informačním centru ÚNMZ.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti