Překlad pokynů Evropské komise k přechodu od směrnice 89/686/EHS k nařízení (EU) 2016/425 v oblasti osobních ochranných prostředků

Informace o překladu pokynu Evropské komise

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zajistil český překlad Pokynů Evropské komise k přechodu od směrnice 89/686/EHS k nařízení (EU) 2016/425 v oblasti osobních ochranných prostředků, které byly zveřejněny na stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/22081.
 
Český překlad je ke stažení na stránkách ÚNMZ:

Pokyny k přechodu ze směrnice na nařízení u OOP CZ (995 kB)

Upozornění: Pokud se jedná o čl. 47 "Přechodná ustanovení" nařízení (EU) 2016/425 a jeho použití, z hlediska vnitrostátní legislativy mohou v určitých aspektech nastat odlišnosti od interpretace uvedené v pokynech Evropské komise. Tyto odlišnosti jsou aktuálně předmětem diskusí mezi členskými státy a Evropskou komisí.
 
Poznámka: Překlad pokynů vychází z pokynů publikovaných Evropskou komisí k datu uvedenému na titulní straně překladu.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti