POZVÁNKA NA 1. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU VYNÁLEZŮ, NOVÝCH NÁPADŮ A INOVATIVNÍCH PRODUKTŮ INVENTO 2013

Ve dnech 6. až 8. června 2013 se v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti v Holešovicích uskuteční 1. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů, nových nápadů a inovativních produktů INVENTO 2013.

Pořadatelem veletrhu je Incheba Praha, spoluorganizátory jsou Úřad průmyslového vlastnictví a Český svaz vynálezců a zlepšovatelů a partnery jsou Asociace inovačního podnikání a Mezinárodní federace vynálezeckých sdružení IFIA. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví si Vás, vzhledem ke spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, dovoluje na tuto akci pozvat.

Záměrem veletrhu je ukázat všem zájemcům o vědu, techniku a inovace nejnovější domácí a světové trendy a poukázat na důležitost tvůrčí práce a význam průmyslové právní ochrany pro uplatnění nových řešení na trhu. Kromě prezentace v klasických stáncích proběhnou na veletrhu konference, semináře a workshopy a bude též vytvořen prostor pro případná obchodní jednání.

Další potřebné informace, elektronickou přihlášku a spojení na kontaktní osoby naleznete na stránkách veletrhu www.invento.cz.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti