Podpůrné studie k přezkumu fungování nařízení (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích, byly zveřejněny na webu Evropské komise

Na webových stránkách Evropské komise byly publikovány dvě podpůrné studie, které si EK nechala zpracovat v rámci přezkumu fungování nařízení (EU) č. 305/2011 - tzv. CPR (Construction Products Regulation).

Studie zpracovalo konsorcium firem The Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), Valdani Vicari Associati (VVA), the Danish Technological Institute (DTI) a the Global Data Collection Company (GDCC).

První studie byla zaměřena na analýzu dosavadního fungování CPR a vyhodnocení, do jaké míry bylo dosaženo původních cílů.

Druhá studie představuje výhled do budoucnosti a nabízí různé scénáře pro případnou revizi (o které však zatím nebylo rozhodnuto).

Obě studie (v anglickém jazyce) včetně příloh je možné stáhnout na tomto odkazu:  http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/review_en

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti