Podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi ÚNMZ a mongolskou partnerskou organizací MASM

Dne 8. 6. 2016 byl ve Skopje při příležitosti zasedání Generální shromáždění CEN a CENELEC realizován podpis Memoranda o porozumění mezi ÚNMZ a mongolskou partnerskou organizací MASM.

Podpisem Memoranda o porozumění mezi ÚNMZ a mongolskou partnerskou organizací MASM (Mongolian Agency for Standardization and Metrology) byl stanoven základní rámec pro další konkrétní spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody.

Memorandum o porozumění bylo podepsáno na dobu neurčitou a jeho plné znění (PDF; 711 kB) je možné stáhnout zde.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti