Ukončené

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s ústředními orgány státní správy (jako zdroji finančního krytí) realizoval v praxi prostřednictvím Oddělení EU a mezinárodní spolupráce bilaterální i multilaterální pomoc státům západního Balkánu (Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé hoře, Chorvatsku, Makedonii a Srbsku), které vláda určila v souladu se záměry a cíli zahraniční politiky EU jako prioritní.

Jednotlivé příklady úspěšných akcí dosavadní dvoustranné i vícestranné spolupráce ÚNMZ se shora uvedenými zeměmi naleznete zde. (DOCX; 19,8 kB)

Úspěšně realizované projekty rozvojové spolupráce:

Ázerbájdžán (DOCX; 29 kB)

Bosna a Hercegovina (DOCX; 33,9 kB)

Bosna a Hercegovina 2014 - 2018 (DOCX; 32 kB)

Mongolsko 2011-2014 (DOCX; 33,3 kB)

Mongolsko 2014-2017 (DOCX; 31 kB)

Libanon (DOCX; 20,3 kB)

Srbsko - program Aid for Trade 2015 (DOCX; 27 kB)

Srbsko  (DOCX; 35 kB)

Srbsko - program Aid for Trade 2018 - 2019 (DOCX; 27,9 kB)

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti