Podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi ÚNMZ a Ministerstvem pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán

Dne 1. 3. 2017 byl v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu u příležitosti 9. zasedání česko-kazachstánské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (MVK) realizován podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi ÚNMZ a Ministerstvem pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán.

Dne 1. 3. 2017 proběhlo v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 9. zasedání česko-kazachstánské MVK. Kazachstánská delegace byla vedená náměstkem ministra energetiky Republiky Kazachstán a spolupředsedou kazachstánské části Komise Bachytžanem Džaksalijevem a česká delegace byla vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu Jiřím Kolibou za účasti zástupců dotčených resortů, institucí a firem ČR.

V rámci 9. zasedání MVK došlo k podpisu Memoranda stvrzujícího oboustranný zájem o spolupráci mezi ÚNMZ a Ministerstvem pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán, které stanovuje základní rámec pro další konkrétní spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody.

Memorandum o porozumění a spolupráci bylo podepsáno na dobu neurčitou a jeho plné znění (PDF; 908 kB) je možné stáhnout zde.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti