Novely vyhlášek MPO 345/2002 Sb. a 262/2000 Sb.

Dne 1. června 2015 nabyla účinnosti novela vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Vyhlášku č. 120/2015 je možné najít zde.

Vyhláškou č. 125/2015 Sb. byla novelizována vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měření.

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti