Novela nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel

Bylo vydáno nařízení vlády č. 96/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. Novela vstupuje v účinnost dne 15. dubna 2017.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti