Nové státní etalony ČR

Ke dni 28. 5. 2014 byl Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášen nový státní etalon.

Státní etalon veličiny pH, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno.

Technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu č. 57 ze dne 28. května 2014, uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Oznámení o schválení etalonu veličiny pH za státní etalon ČR bylo uveřejněno ve Věstníku ÚNMZ.

 

V současné době má Česká republika 52 státních etalonů.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti