Nové státní etalony ČR

Ke dni 28. 2. 2014 byly Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášeny čtyři nové státní etalony.

Státní etalon vlhkosti plynů, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Praha.

Technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu č. 53 ze dne 28. února 2014, uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Oznámení o schválení etalonu vlhkosti plynů za státní etalon ČR bylo uveřejněno ve Věstníku ÚNMZ.

 

Státní etalon vysokého vakua, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno.

Technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu č. 54 ze dne 28. února 2014, uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Oznámení o schválení etalonu vysokého vakua za státní etalon ČR bylo uveřejněno ve Věstníku ÚNMZ.

 

Státní etalon rychlosti proudění vzduchu, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno.

Technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu č. 55 ze dne 28. února 2014, uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Oznámení o schválení etalonu rychlosti proudění vzduchu za státní etalon ČR bylo uveřejněno ve Věstníku ÚNMZ.

 

Státní etalon délky a tvaru v oblasti nanometrologie, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno.

Technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu č. 56 ze dne 28. února 2014, uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Oznámení o schválení etalonu délky a tvaru v oblasti nanometrologie za státní etalon ČR bylo uveřejněno ve Věstníku ÚNMZ.

 

V současné době má Česká republika 51 státních etalonů.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti