Nové státní etalony ČR

Ke dni 28. 1. 2013 byly Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášeny dva nové státní etalony.

Státní etalon stejnosměrného elektrického napětí, jehož udržováním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno.

Technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu č. 51 ze dne 28. ledna 2013, uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Oznámení o schválení etalonu stejnosměrného elektrického napětí za státní etalon ČR bude uveřejněno ve Věstníku ÚNMZ.

 

Státní etalon momentu síly EZMS 100 N·m, jehož udržováním je pověřen Český metrologický institut, Laboratoře primární metrologie Praha.

Technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu č. 52 ze dne 28. ledna 2013, uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Oznámení o schválení etalonu momentu síly za státní etalon ČR bude uveřejněno ve Věstníku ÚNMZ.

 

V současné době má Česká republika 48 státních etalonů.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti