NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA HRAČKY A NOVELA ZÁKONA O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky

Dnem 20. července 2011 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, které vyšlo ve Sbírce zákonů dne 1. dubna 2011. Toto nařízení vlády je prvním právním předpisem v souladu s novým legislativním rámcem EU pro uvádění výrobků na trh. Transponuje směrnici č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, která nahradila dosavadní směrnici 88/378/EHS. Zrušuje dosavadní nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky. Další informace najdete pro sektor hračky v části Státní zkušebnictví / Stanovené výrobky (hracky).

K datu 20. července 2011 nabyl rovněž účinnosti zákon č. 34/2011 Sb., který je nejnovější novelou zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, související s transpozicí směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti