Nová vyhláška v metrologii

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 30. srpna 2012 vyhláška č. 282/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb.

Cílem novely jsou formální úpravy a upřesnění textu vyhlášky č. 328/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb. Vyhláška č. 282/2012 Sb. nabývá účinnost 15. září 2012.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti