Nová vyhláška v metrologii

Vyhláška č. 204/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb.

Ve Sbírce zákonů vyšla a 15. července 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 204/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. Tato vyhláška je prvním předpisem transponujícím Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU ze dne 9. března 2011, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii.

Vyhláška č. 204/2011 Sb. (PDF 276 kB)

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti