Notifikace ČR do WTO/TBT

Notifikační formuláře a plné texty

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, PDF nebo zahájí stahování.

Vzor notifikačního formuláře (anglickyčesky)  -  Výrobkové kódy WTO-TBT 27.8.2019.docx

Notifikace ČR do WTO/TBT

Rok 2019

G/TBT/N/CZE/248

Draft General Measure number: 0111-OOP-C094-18, laying down metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of specified measuring instruments: 'multi-orifice diaphragm gas flow sensors'

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C094-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „snímače průtoku plynu s víceotvorovou clonou“

Přijatý plný text notifikace CZE/248

G/TBT/N/CZE/247

Draft General Measure number: 0111-OOP-C095-18, laying down metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of legally controlled measuring instruments: 'transfer media flow sensors with a multi-hole orifice plate'

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C095-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „snímače průtoku nosného média s víceotvorovou clonou“

Přijatý plný text notifikace CZE/247

G/TBT/N/CZE/246

Draft general measure number: 0111-OOP-C083-18, laying down metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of legally controlled measuring instruments: ‘gas flow computers’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C083-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „vyhodnocovací jednotky pro plyn“

Přijatý plný text notifikace CZE/246

G/TBT/N/CZE/245

Draft General Measure number: 0111-OOP-C091-18, laying down metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including the testing methods for type approval and verification of legally controlled measuring instruments: ‘Venturi tube gas flow sensors’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C091-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „snímače průtoku plynu s Venturiho trubicí“

Přijatý plný text notifikace CZE/245

G/TBT/N/CZE/244

Draft General Measure number: 0111-OOP-C090-18, laying down metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including the testing methods for type approval and verification of legally controlled measuring instruments: ‘nozzle gas flow sensors’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C090-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „snímače průtoku plynu s dýzou“

Přijatý plný text notifikace CZE/244

G/TBT/N/CZE/243

 

Draft General Measure number: 0111-OOP-C093-18, laying down metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including the testing methods for type approval and verification of legally controlled measuring instruments: ‘Venturi tube sensors for transmission medium flow

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C093-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „snímače průtoku nosného média s Venturiho trubicí“

Přijatý plný text notifikace CZE/243

G/TBT/N/CZE/242

Draft General Measure number: 0111-OOP-C088-18, laying down metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for verification of the following legally controlled measuring instruments: ‘current measuring transformers’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C088-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřicí transformátory proudu“

Přijatý plný text notifikace CZE/242

G/TBT/N/CZE/241

Draft General Measure number: 0111-OOP-C097-18, laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: ‘instruments for measuring the instantaneous values and short- and long-term averages of the 222Rn activity concentration in air and water and the 222Rn equivalent activity concentration’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C097-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „měřidla objemové aktivity 222Rn ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 222Rn ve vzduchu, a to jak okamžitých hodnot, tak krátkodobých i dlouhodobých průměrů“

Přijatý plný text notifikace CZE/241

G/TBT/N/CZE/240

Draft General Measure number: 0111-OOP-C092-18, laying down metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including the testing methods for type approval and verification of legally controlled measuring instruments: ‘nozzle sensors for transmission medium flow’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C092-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „snímače průtoku nosného média s dýzou“

Přijatý plný text notifikace CZE/240

G/TBT/N/CZE/239

 

Draft General Measure number: 0111-OOP-C042-19, laying down metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments for the purposes of examining measuring instruments at the request of a person who may be affected by incorrect measurement: ‘tachographs recording the work activities of drivers of motor vehicles compulsorily equipped with these tachographs – analogue tachographs’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C042-19, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla pro účely přezkoušení měřidla na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením: „tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – analogové tachografy“

Přijatý plný text notifikace CZE/239

G/TBT/N/CZE/238

Draft General Measure number: 0111-OOP-C098-19, laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: ‘butyrometers’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C098-19, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „butyrometry“

Přijatý plný text notifikace CZE/238

G/TBT/N/CZE/237

Draft General Measure number: 0111-OOP-C062-19, laying down metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments for the purposes of examining measuring instruments at the request of a person who may be affected by incorrect measurement: ‘tachographs recording the work activities of drivers of motor vehicles compulsorily equipped with these tachographs – digital tachographs’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C062-19, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla pro účely přezkoušení měřidla na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením: „tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – digitální tachografy“

Přijatý plný text notifikace CZE/237

G/TBT/N/CZE/236

Draft General Measure number: 0111-OOP-C099-19, laying down metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for verification of the following legally controlled measuring instruments: ‘serving measures’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C099-19, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „výčepní nádoby“

Přijatý plný text notifikace CZE/236

G/TBT/N/CZE/235

Draft General Measure number: 0111-OOP-C096-18, laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments for the purposes of examining measuring instrument at the request of a person who may be affected by incorrect measurement: ‘measuring tapes’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C096-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla pro účely přezkoušení měřidla na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením: „měřická pásma“

Přijatý plný text notifikace CZE/235

G/TBT/N/CZE/234

Draft general measure number: 0111-OOP-C087-18 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including test methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: 'class 1 and 2 sound level meters, bandwidth filters, measurementmicrophones'                                                                                                 

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C087-18 kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a pro ověřování stanovených měřidel: „přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 2, pásmové filtry, měřicí mikrofony“

Přijatý plný text notifikace CZE/234

 G/TBT/N/CZE/233

Draft general measure number: 0111-OOP-C022-18 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including test methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: 'electricity meters'                                                                                  

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C02218 kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a pro ověřování stanovených měřidel: „elektroměry“

Přijatý plný text notifikace CZE/233

 G/TBT/N/CZE/232

Draft general measure number: 0111-OOP-C073-16 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including test methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: 'measuring instruments used to monitor activity limits and concentration of effluents from nuclear facilities, nuclear raw material mining or processing facilities, radioactive waste processing plants and from the processing or application of radioactive materials, and also used to determine environmental radiation exposure due to effluents – measuring instruments for continuous monitoring of radioactive iodine in gaseous effluents from nuclear facilities'                                         

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C073-16 kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí – měřidla ke kontinuálnímu monitorování radioaktivního jódu v plynných výpustech jaderných zařízení“

Přijatý plný text notifikace CZE/232

 G/TBT/N/CZE/231

Draft general measure number: 0111-OOP-C074-16 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including test methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: 'measuring instruments used to monitor activity limits and concentration of effluents from nuclear facilities, nuclear raw material mining or processing facilities, radioactive waste processing plants and from the processing or application of radioactive materials, and also used to determine environmental radiation exposure due to effluents – measuring instruments for continuous monitoring of radioactive aerosols, including transuranic aerosols in gaseous effluents from nuclear facilities'                                                                                 

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C074-16 kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí - měřidla ke kontinuálnímu monitorování radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů v plynných výpustech jaderných zařízení

Přijatý plný text notifikace CZE/231

 

Notifikace ČR do WTO/TBT rok 2005-2018

 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti