Národní konference „Zranitelný spotřebitel a normy“

Sdružení českých spotřebitelů v rámci programu švýcarsko-české spolupráce a ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci, o.p.s., a dalšími partnery pořádá národní konferenci „Zranitelný spotřebitel a normy“.

Národní konference bude zaměřena na vymezení pojmu zranitelný spotřebitel a zohlednění potřeb zranitelného spotřebitele v technických normách a technických předpisech, včetně uvedení konkrétních příkladů. Cílem konference je zviditelnění technické normalizace a její úlohy pro specifickou skupinu spotřebitelů a uživatelů výrobků a služeb.

Konference se uskuteční dne 5. května 2016 od 9.30 hod v prostorách Hospodářské komory hl. m. Prahy, nám. Fr. Kafky 7, Praha 1. Účast na konferenci je bezplatná.

Program konference

Průběžné informace o konferenci včetně přihlášky naleznete zde.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti