Nařízení vlády o posuzování shody, která respektují principy nového legislativního rámce

Sbírka zákonů

Dne 18. 4. 2016 bylo

v částce 45 Sbírky zákonů /PDF 4,1 MB/zveřejněno:

  • nařízení vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
  • nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
  • nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
  • nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

v částce 46 Sbírky zákonů /PDF 5,7 MB/ zveřejněno:

  • nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

v částce 47 Sbírky zákonů /PDF 4,5 MB/ zveřejněno

  • nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
  • nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

 

Tato nařízení nabývají účinnosti dnem 20. dubna 2016. 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti