Nařízení vlády č. 97/206 Sb., o technických požadavcích na výbušniny

Sbírka zákonů

 

Dne 6. 4. 2016 bylo v částce 40 Sbírky zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny /PDF 2,5 MB/. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2016 s výjimkou § 11, který nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti