Nařízení vlády č. 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

Sbírka zákonů

Dne 23. 12. 2016 bylo v částce 174 Sbírky zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh (PDF 1 135 kB). Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 7. ledna 2016. 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti