Nařízení vlády č. 345/2016 Sb. o lodní výstroji

Sbírka zákonů

Dne 26. 10. 2016 bylo v částce 135 Sbírky zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 345/2016 Sb. o lodní výstroji /PDF 1,98 MB/. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. listopadu 2016. 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti