Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Sbírka zákonů

Dne 18. 7. 2016 bylo v částce 85 Sbírky zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh /PDF  6,1 MB/. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 19. července 2016. 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti