Naplňování Projektu rozvojové spolupráce - Podpora Institutu pro normalizaci Bosny a Hercegoviny v oblasti aplikace Eurokódů

Dne 3. března 2017 uspořádal v Hotelu Termag na Jahorině Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) ve spolupráci s Institutem pro normalizaci Bosny a Hercegoviny (BAS) seminář pod názvem „Building the Future – Eurocodes“. Akce se uskutečnila za finanční podpory České republiky v rámci realizace projektu rozvojové spolupráce „Podpora Institutu pro normalizaci Bosny a Hercegoviny v oblasti aplikace Eurokódů“. V průběhu semináře byly prezentovány nejen dosavadní výstupy projektu, ale zároveň představen zástupci partnerských a spolupracujících institucí obou zemí další vývoj v oblasti Eurokódů, jejich aplikace, ale i konkrétní kroky k jejich uplatňování. Klíčovými body semináře byly prezentace o aktuálním legislativním zázemí Bosny a Hercegoviny a zpracování dat a tvorba map klimatických zatížení v Bosně a Hercegovině nezbytných pro implementaci národních příloh jednotlivých částí Eurokódů.

Semináře se zúčastnilo na 60 odborníků z orgánů státní správy BaH, hydrometeorologických i geologických institucí, univerzit a jiných zainteresovaných organizací, institucí a firem z Bosny a Hercegoviny, zástupci ÚNMZ a experti a externí spolupracovníci těchto organizací - VÚPS, Kloknerův ústav a Český hydrometeorologický institut a velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině.

Slavnostním okamžikem semináře bylo bezesporu předání interaktivní mapy maximálních a minimálních teplot Bosny a Hercegoviny, která bude bezplatně dostupná veřejnosti na internetových stránkách BAS na adrese www.bah.gov.ba. Darovací smlouva k interaktivní mapě byla podepsána velvyslancem České republiky v Bosně a Hercegovině Jakubem Skalníkem, prvním náměstkem ÚNMZ Miroslavem Chloupkem a ředitelem Institutu pro normalizaci Bosny a Hercegoviny Aleksandarem Cincarem.

 

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti