Jednotný trh se zbožím - Oznámení Evropské komise pro zainteresované strany - Odstoupení od pravidel Spojeného království a EU v oblasti průmyslových výrobků 

Informace o oznámení Evropské komise 

Evropská komise na svých internetových stránkách zveřejnila "Oznámení pro zainteresované strany - Odstoupení od pravidel Spojeného království a EU v oblasti průmyslových výrobků", týkající se dopadů brexitu na pravidla jednotného trhu v oblasti průmyslových výrobků. 

Odkazy: 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27241/attachments/1/translations/en/renditions/native

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti