Informace o zprovoznění anglické stránky EK s nejčastějšími dotazy a odpověďmi na téma stavební výrobky

Výrobci, dovozci, distributoři ale i široká spotřebitelská veřejnost budou mít možnost najít odpovědi na základní otázky související se zrušením směrnice č. 89/106/EHS o stavebních výrobcích a jejím nahrazením níže uvedeným nařízením.

Dovolujeme si upozornit zájemce o anglickou mutaci nejčastějších dotazů a odpovědí týkajících se aplikace nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích, že příslušnou stránku lze najít na portále Evropské komise: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm .

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti