Informace o webové stránce Evropské komise věnované stavebnictví

Počátkem roku 2012 byla uvedena do provozu webová stránka Evropské komise věnovaná stavebnictví.

Stránka se dá otevřít v postupných krocích přes sekci:

Podnikání a průmysl / Průmyslová odvětví / skok na anglickou verzi / Construction

nebo přes hypertextový odkaz: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm .

Na této webové stránce jsou k dispozici základní informace v anglické mutaci týkající se především následujících oblastí:

Ø  Nařízení EP a Rady EU o stavebních výrobcích (305/2011/EU - CPR) - nahrazení směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh EU.

Ø  Prohlášení o vlastnostech, označení CE, evropský dokument pro posuzování, organizace subjektů pro technické posuzování atd.

Ø  Posuzování a ověřování stálosti vlastností

Ø  Oznamující orgány a oznámené subjekty

Ø  Eurokódy

Ø  Studie věnované stavebnímu sektoru

Ø  Databáze nebezpečných látek ve stavebních výrobcích

Ø  Evropská stavební informační platforma

Ø  Politiky a legislativa EU v oblasti stavebnictví

 

Dále se zde nachází:

Ø         Odkazy na důležité organizace a orgány

Ø         Otázky a odpovědi na zajímavá témata

Ø         Co je nového

Ø         Veřejné soutěže a granty

Doporučujeme zájemcům o informace z oblasti stavebnictví pravidelnou návštěvu této webové stránky.

 

Zpracoval Ing. Karol Ružička, ÚNMZ

29. 5. 2012

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti