Informace o notifikacích tech. předpisů pro podnikatele, výrobce, dovozce...

Návrhy technických předpisů jsou k dispozici na webové stránce Evropské komise v systému TRIS.

Databáze ke směrnici 2015/1535/EU je přístupná veřejnosti. Technické předpisy jsou řazeny do jednotlivých kategorií (např. stavebnictví, zemědělství, chemické látky...), což usnadňuje vyhledávání. 

Systém TRIS rovněž nabízí možnost bezplatného automatického zasílání návrhů technických předpisů elektronickou poštou. Více informací najdete na stránkách Evropské komise:


Každý členský stát může zaslat připomínky k návrhu technického předpisu jiného členského státu. Pokud se domníváte, že některý návrh by způsobil problémy nebo by vytvořil technickou překážku obchodu v rámci vnitřního trhu EU, můžete se obrátit na kontaktní místo pro směrnici 2015/1535/EU v České republice:

Mgr. Irena Karasová
tel: 221 802 212
fax: 221 802 440

e-mail: eu9834@unmz.cz

Přehled notifikací ČR za rok 2019

Přehled notifikací ČR za rok 2018

Přehled notifikací ČR za rok 2017

Přehled notifikací ČR za rok 2016

Přehled notifikací ČR za rok 2015

Přehled notifikací ČR za rok 2014

Přehled notifikací ČR za rok 2013

Přehled notifikací ČR za rok 2012

Upozornění: Odkazy na výše uvedené přehledy se otevírají v novém okně jako dokument DOC, nebo DOCX, nebo zahájí stahování.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti