Informace o konání Semináře ke směrnici 98/34/ES

Dne 5. 6. 2015 se v Klubu Lávka (Novotného lávka 1, Praha) konal Seminář ke směrnici 98/34/ES. Seminář byl organizován z iniciativy ÚNMZ ve spolupráci se dvěma zástupci z Evropské komise - paní Kamila Skowyra a pan Alessandro Polito (Direction B "Single Market Policy, Regulation and Implementation"; Unit B2 "Prevention of Technical Barriers") – a kladl si za cíl prohloubit povědomí o existenci dané problematiky. Jednacím jazykem byla angličtina.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Přítomno bylo celkem 34 zástupců z řad ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Reprezentanti Evropské komise seznámili přítomné se základními principy notifikační procedury podle směrnice 98/34/ES, včetně právních důsledků nesplnění povinností stanovených směrnicí 98/34/ES (např. nenotifikování návrhu technického předpisu, apod.). Ve výkladu nechyběla ani aktuální témata, jako např. (“one-stop-shop”; potřeba doložky vzájemného uznávání pro návrhy v neharmonizované oblasti; notifikace technických předpisů podle Dohody o technických překážkách obchodu, atd.).

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Účastníci byli pravidelně vyzýváni k neformální konzultaci svých eventuálních problémů spojených s používáním směrnice 98/34/ES a rovněž byla dána možnost klást dotazy.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Ověření nabytých znalostí v praxi si účastníci mohli vyzkoušet prostřednictvím čtyř “case studies“, které jim zástupci Evropské komise připravili k řešení.

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti