Informace o konání pracovní skupiny MARS

Ve dnech 24. a 25. června 2015 se ve Velké zasedací místnosti Ministerstva průmyslu a obchodu (Na Františku 32, Praha 1) konalo 13. výroční zasedání pracovní skupiny odborníků pro dozor nad trhem MARS (Advisory Group on Market Surveillance). Jednání pod záštitou Pracovní skupiny WP. 6 pro regulatorní spolupráci EHK/OSN spoluorganizovali ÚNMZ a srbské Ministerstvo průmyslu, turismu a telekomunikací. Tohoto zasedání se kromě zástupců České republiky (ÚNMZ, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČOI, Sdružení českých spotřebitelů a zástupce ČR v UN/CEFACT) zúčastnili také představitelé WP.6 EHK OSN, zástupce EK a odborníci z Rumunska, Chorvatska, Turecka, Ukrajiny, Velké Británie, Ruské federace, Slovenské republiky, Srbska a Švédska.

Mezi diskutovaná témata patřil na letošním zasedání dozor nad elektronickým trhem, mapování sítí dozoru nad trhem v globálním i regionálním měřítku, výměna zkušeností dozorových orgánů z praxe a jejich komunikace se spotřebiteli.

V neposlední řadě byl věnován čas i výměně názorů k aktuálním problémům a otázkám v oblasti dozoru nad trhem.

Program zasedání včetně odkazů na přednesené příspěvky je možné si stáhnout: MARS 2015 Program (DOCX; 17 kB).

Více informací týkající se  programu jednání MARS a činnosti (WP.6) EHK/OSN lze získat na webových stránkách našeho Úřadu anebo přímým dotazem na adresu unece.wp6@unmz.cz.

 

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti