Hledáme experty na místa předseda CEN/TC 325 a vedoucí pracovní skupiny CEN/TC 325/WG 3

ÚNMZ hledá zájemce o práci v evropské technických komisích CEN/TC 325 (Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území) a CEN/TC 325/WG 3 (Building design).

ÚNMZ řídí jménem České republiky sekretariát evropské technické komise CEN/TC 325 "Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území". Hlavní náplní komise je oblast navrhování budov, objektů a území, které dokáže snížit rizika kriminality. Tento způsob obsahuje:
 - přírodní metody (osvětlení, prostory pro komunitní a sociální život)
 - technické metody (perimetr, zámky, okna, dveře, CCTV…)
 - organizační a režimové metody.


Díky vedení sekretariátu má ČR jedinečnou možnost podporovat a do určité míry i ovlivňovat normalizační projekty v oblasti prevence kriminality. Hledáme zájemce na pozici předsedy CEN/TC 325 (Crime prevention through building, facility and area design) a zájemce na pozici  vedoucího pracovní skupiny CEN/TC 325/WG 3 (Building design). V pozici předsedy bude mít zájemce možnost získat přehled o systémech prevenci kriminality na evropské úrovni, na pozici vedoucího pracovní skupiny (convenora) se pak bude cíleně věnovat bezpečnosti ve školách.
Přiložené soubory obsahuji detaily náplně komise a pracovní skupiny, a požadavky na uvedené pozice. Zároveň upozorňujeme, že tyto činnosti jsou založeny na dobrovolnosti a nejsou placené.

Případní zájemci mohou kontaktovat Ing. Stefana Krebse: krebs@unmz.cz, tel.: 727 825 546

Profil pozice předsedy_2017-06-28.pdf

Profil pozice convenora_2017-06-28.pdf

 


 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti