GUM jako sborník technické harmonizace

Na přelomu roku byl se souhlasem BIPM vydán v českém znění Pokyn pro vyjadřování nejistoty měření (GUM) jako sborník technické harmonizace a umožněn tak jeho přístup zdarma pro širokou veřejnost.

Pokyn je překladem dokumentu JCGM 100:2008, který je základním dokumentem zabývajícím se problematikou nejistot měření. Zda budou v budoucnu touto cestou publikovány i další dokumenty a přílohy ke GUM závisí na ohlasu a zájmu ze strany odborné veřejnosti.

Sborník technické harmonizace, který též obsahuje původní anglické znění Pokynu, naleznete zde.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti