Elektromagnetická kompatibilita

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh /PDF 4,1 MB/ 

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody výrobků z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility:

  • OS 1014 - Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. 
  • OS 1015 - Strojírenský zkušební ústav, s. p. 
  • OS 1017 - TÜV SÜD Czech s. r. o.
  • OS 1023 - Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
  • OS 2452 - Vojenský technický ústav, s. p. 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé oznámené subjekty viz aktuální seznam AO/OS/UNO.

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU 
32014L0030 (PDF 971 kB)

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti